Visie op gezondheid en ziekte
De levenskracht die het lichaam van nature bezit en bestuurt, zorgt ervoor dat we groeien en dat als we ziek zijn herstellen. (levenskracht of lijfkracht)  Echter bij vrijwel iedereen vinden er verstoringen plaats in deze levenskracht waardoor klachten kunnen ontstaan.
Immers in de loop van ieders leven ontstaan er in het lichaam belastingen of blokkades als gevolg van de dingen die men meemaakt. Van simpele virusinfecties tot ingrijpende levensgebeurtenissen.
Genezen is het herstellen van de levenskracht in een persoon na een inbreuk op die levenskracht. 
In geval van chronische klachten is het organisme niet in staat om op eigen kracht te herstellen van zo’n inbreuk op de levenskracht.
Het is daarom niet reëel om in geval van een chronisch gezondheidsprobleem te verwachten dat die aangerichte schade binnen korte tijd eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt. Met hulp van o.a. homeopathie en/of acupunctuur kan men een weg inslaan die de goede kant opgaat, maar waarvan het eindstation vaak niet bekend is. Maar iedere stap in de goede
richting betekent vooruitgang in het welbevinden.
Ziekte en andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen vanuit een bepaalde visie ook beschouwd worden als een begin van een heelwordingsproces. In de engelse taal zijn er voor het woord genezen twee woorden: "Cure”( behandeling) en
"Healing” ( genezen) , waarbij het tweede woord duidelijker de heelheid aanduidt. In diezelfde taal is er een gezegde :
"Never waste a good crisis”. Lijden of welke crisis dan ook kan volgens die visie de drijvende kracht zijn om de weg binnendoor te gaan en op die weg zal in het ideale geval het lijden geleidelijk aan afnemen en zal er heling en verwerking kunnen plaatsvinden.
Door dit zoekproces aan te gaan kan men tot nieuwe inzichten komen en leert men zichzelf beter kennen. Dan pas is men echt "beter”geworden ten opzichte van de situatie van vóór de crisis.