Introductie
Mijn naam is Tineke Scholten. Ik ben geboren in 1952 en in 1979 heb ik mijn artsdiploma behaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Als arts heb ik dus een reguliere opleiding geneeskunde voltooid en ook ruimschoots praktijkervaring in de reguliere geneeskunde opgedaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest als huisarts heb ik gekozen  voor de totaalbenadering van twee complementaire behandelmethoden namelijk homeopathie en acupunctuur. Beide geneeswijzen staan voor het bevorderen van het zelfherstellend vermogen in het lichaam en niet alleen voor het bestrijden of managen van ziekte. Van ziektezorg naar gezondheidszorg.
Uitgangspunt in de medische praktijk is mijns inziens, dat men voor een verantwoorde behandeling over voldoende medische kennis en vaardigheden moet beschikken. 
De reguliere opleiding maakt een arts het meest geschikt voor het bieden van de verantwoorde medische zorg, waar patiƫnten behoefte aan hebben.
Complementaire of integrale geneeskunde is een vorm van geneeskunde die het beste van twee methoden in zich verenigt door enerzijds stimulering van het zelfherstellend vermogen indien mogelijk, maar anderzijds ook door medisch-technische interventie indien nodig.
Een arts is in deze benadering niet alleen degene die  een behandeling voorschrijft, maar die ook een procesbegeleider voor de patiĆ«nt wil zijn in zoektocht naar herstel.