Het eerste consult duurt één uur; deze tijd is nodig voor een volledige intake en de start van de behandeling. 
Ter voorbereiding op het eerste consult krijgt men een vragenlijst toegestuurd. De bedoeling van deze vragenlijst is om voorafgaande aan het consult alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen met betrekking tot de eigen gezondheid , maar ook ter oefening in het leren observeren en verwoorden van het eigen welzijn. 
Verwijzing door een huisarts is niet noodzakelijk. 

Tarieven
Het eerste consult homeopathie/acupunctuur: 
€ 110,00
Vervolgconsult homeopathie /acupunctuur:
€   55,00
Telefonisch consult (alleen indien men reeds bekend is in de praktijk)
€   27,50 

Door mijn lidmaatschap van de beroepsverenigingen AVIG en NAAV sta ik vermeld op de lijst van de te vergoeden zorgverleners, zoals die door zorgverzekeraars wordt gebruikt.
Vergoeding vindt veelal plaats via de aanvullende verzekering en is per zorgverzekeraar verschillend. In de polisvoorwaarden van de zorgverzekering staat hierover de informatie. 
Als arts ben ik BIG geregistreerd onder nummer: 59021709901.
Mijn AGB codes zijn : 84026069/84053395
Kamer van Koophandel: 37151660

Op de website www.AVIG.nl  ,onder informatie voor patiĆ«nten vindt u een overzicht van de beste polissen voor  wat betreft de vergoeding en de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn.