Acupunctuur is een behandelmethode , die gebaseerd is op de traditionele  Chinese geneeskunde (TCM). TCM betekent : Traditional Chinese Medicine en is de klassieke vorm van Chinese geneeskunde . Deze vorm van geneeskunde heeft wortels die al vele duizenden jaren oud zijn. De eerste geschriften dateren van circa 1300-1400 vóór Christus . In de 17 e eeuw wordt de eerste informatie in Europa geïmporteerd door een lid van de VOC. De echte groei in bekendheid vindt pas sinds in de 20 e eeuw plaats.

De term acupunctuur is samengesteld uit de term "acu”(naald) en "puncture” (doorsteken). Acupunctuur is dus een behandelmethode waarbij verscheidene dunne naalden oppervlakkig in het lichaam geprikt worden om de energie in het lichaam te beïnvloeden.
De bekendste behandelmethoden binnen TCM zijn naast de acupunctuur Chinese kruidentherapie, massagetherapie (Tuina), bewegingstherapie (QiGong) en voedingstherapie.
In het oude China was de mogelijkheid tot een gedegen lichamelijk onderzoek beperkt. Door middel van de ziektegeschiedenis, tong- en polsonderzoek kwam men tot een diagnose en behandeling.
In de filosofie van TCM vergelijkt men het lichaam met een landschap waarin rivieren stromen. In de rivieren of wel de meridianen stroomt energie. De meridianen zijn verbonden met interne organen. Blokkades is deze energiestroom veroorzaakt klachten.

Electro-acupunctuur is een Westerse uitvinding en maakt gebruik van de inzichten uit de klassieke Chinese geneeskunde, waarmee op basis van electrische weerstandsmetingen aan acupunctuurpunten diagnostiek kan worden gedaan. Bij laseracupunctuur worden de acupunctuurpunten behandeld met laserlicht i.p.v. naalden.
Ooracupunctuur maakt gebruik van het principe waarbij het gehele lichaam is geprojecteerd in de oorschelp en de naalden uitsluitend in de oorschelpen worden geplaatst.
In mijn praktijk pas ik vooral de TCM acupunctuur toe.
In mindere mate behandel ik met laser-acupunctuur of  ooracupunctuur.