De term homeopathie is ontwikkeld door de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann (1755-1843). Het woord is afgeleid van "homoion pathos” dat gelijkend lijden betekent. Andere visies op ziekte, die niet van dit principe uitgaan werden door hem aangeduid met de term allopathie (alloia = niet gelijkend).

Mw. G.C. Scholten-Huissoon

Mijn naam is Tineke Scholten. Ik ben geboren in 1952 en in 1979 heb ik mijn artsdiploma behaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Als arts heb ik dus een reguliere opleiding geneeskunde voltooid en ook ruimschoots praktijkervaring in de reguliere geneeskunde opgedaan. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest als huisarts heb ik gekozen voor de totaalbenadering van twee complementaire behandelmethoden namelijk homeopathie en acupunctuur.

Acupunctuur is een behandelmethode, die gebaseerd is op de traditionele Chinese geneeskunde (TCM). TCM betekent: Traditional Chinese Medicine en is de klassieke vorm van Chinese geneeskunde. Deze vorm van geneeskunde heeft wortels die al vele duizenden jaren oud zijn. De eerste geschrift- en dateren van circa 1300-1400 vóór Christus. 

Visie op gezondheid en ziekte

De levenskracht die het lichaam van nature bezit en bestuurt, zorgt ervoor dat we groeien en dat als we ziek zijn herstellen (lijfkracht).
Verder lezen....

Consulten en tarieven

Het eerste consult duurt één uur; deze tijd is nodig voor een volledige intake en de start van de behandeling.